= provozní řád | Penzion Restaurant Laguna

Penzion Restaurant Laguna

Lipovská 109/47, 790 01 Jeseník, tel./fax: 584 412 753, mobil: 602 722 929, web: www.laguna.jeseniky.com, e-mail: penzionlaguna@seznam.cz


Penzion Restaurant Laguna
Cz Pl

 

Provozní řád Penzionu Laguna.

 

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem,nebo občanským průkazem ..

 

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 17 hodin v den nástupu. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

 

Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

 

 

 

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.Za strátu klíčů účtujeme hostu Kč 2000,-/výměna zámků+provozní náklady./

 

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

 

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit u personálu ubytovacího zařízení.Noční návštěvy jsou pod pokutou zakázány! Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, uzavřena okna a uzamknout dveře.

 

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích je zakázáno kouřit pod pokutou Kč 1000.-jinak může ubytovatel okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby.

 

 

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna  jen po předchozí dohodě.

 

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v provozovně a na webových stránkách penzionu.Dále jsou hosté povinni hned při příjezdu doplatit zbývající částku v případě zaplacení zálohy předem za smluvenou dobu pobytu.Totéž platí i v případě,kdy hosté zaplacenou zálohu nemají a mají smluvenou dobu pobytu buď závaznou rezervací,nebo telefonickou rezervací.

 

 

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

 

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno podmínky

 Rezervace pokoje přes rezervační systém je závazná a pokud host rezervaci včas nezruší,bude mu účtován stornopoplatek v plné výši.

Při zrušení rezervace ve lhůtě kratší jak 30 dnů před nástupem, nebo nenastoupení na objednaný termín pobytu – propadá nárok na vrácení zaplacené zálohy. V případě zaplacení celé částky pobytu a jeho zrušení ve lhůtě 30 - 15 dnů před nástupem bude vráceno 50% z této částky. Při zrušení pobytu 15 - 0 den před nástupem na objednaný termín propadá nárok na vrácení peněz.

 

Podmínky rezervace: Při nenastoupení některé z osob nebo nedodržení smluveného termínu pobytu se záloha  nevrací. Pokud má host zaplacenou zálohu a včas oznámí,že se v termínu nemúže dostavit,bude mu nabídnut jiný termín.

Přejeme příjemný pobyt a pokud jste u nás byli spokojeni,řekněte to svým známým,pokud ne,řekněte to nám.


 

Novinky

grillované speciality

vaříme převážně z čerstvých surovin a bylinek

zeleninová saláty

denní nabídka

bezbariérový vjezd pro zdravotně postižené

Kontakt

PENZION RESTAURANT LAGUNA

Lipovská 109/47 790 01 JESENÍK

 mobil: 602 722 929- 606 840 968

KONTAKTNÍ OSOBA: RENÉ SEKOT

web: laguna.jeseniky.com

e-mail: penzionlaguna@seznam.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies