= Informace o zpracování osobních údajů | Penzion Restaurant Laguna

Penzion Restaurant Laguna

Lipovská 109/47, 790 01 Jeseník, tel./fax: 584 412 753, mobil: 602 722 929, web: www.laguna.jeseniky.com, e-mail: penzionlaguna@seznam.cz


Penzion Restaurant Laguna
Cz Pl

Penzion Laguna jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:1. jméno a příjmení 2. adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 3. číslo osobního dokladu/op.pas/ 4. e-mailovou adresu a telefon 5. doba a účel pobytu.Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů,u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají a nedojde k následné rezervaci a zaslání následné zálohy na ubytování, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.                                                                                          Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, to je vždy do doby ukončení pobytu a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen a oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů. Zpracování osobních údajů probíhá jen v listinné podobě a jsou uloženy pod zámkem a neslouží k nahlédnutím ostatních klientů pouze orgánům které tyto údaje vyžadují ze zákona/např.obecní úřad Jeseník/. Údaje jsou uchovány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisu v souladu se splněním povinnosti dle zákona 565/1990SB ve znění pozdějších předpisů. Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s vyjímkou kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

 

 

 

 

                        

 


 

          

Novinky

grillované speciality

vaříme převážně z čerstvých surovin a bylinek

zeleninová saláty

denní nabídka

bezbariérový vjezd pro zdravotně postižené

Kontakt

PENZION RESTAURANT LAGUNA

Lipovská 109/47 790 01 JESENÍK

 mobil: 602 722 929- 606 840 968

KONTAKTNÍ OSOBA: RENÉ SEKOT

web: laguna.jeseniky.com

e-mail: penzionlaguna@seznam.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies